Địa đạo Vĩnh Mốc, ngôi làng kiên cố trong lòng đất 2000 ngày.

Trong những năm tháng chiến tranh địa đạo Vĩnh Mốc từng là tọa độ chết, từng là mục tiêu hủy diệt của địch. Ngoài ra nó cũng là công trình trí tuệ và sự nỗ lực phi thường của quân và dân Vĩnh Mốc, dưới mưa bom bão đạn, điều kiện khó khăn về mọi … Đọc tiếp Địa đạo Vĩnh Mốc, ngôi làng kiên cố trong lòng đất 2000 ngày.